Đội Ngũ Chúng Tôi (Our Team Vietnamese)

Đội Ngũ Chúng Tôi

Nguyên tắc
Peter Nevile
Luật sư Cố vấn Pháp luật
David Dudderidge
Tư vấn cấp cao
Jeffrey Stone
Luật sư
Meng Cheong
Katie Hinds
Amanda Chen
Sarah Slattery
Michael Xu
Trợ lý pháp lý Tài sản
Qing Liu
Thực tập
Gaia Piesse
Dự án đặc biệt
Ken Matheson
Tư vấn
Michelle Matthews
Quản lý & quản trị viên văn phòng
Stephanie Rossato
Nhân viên hỗ trợ nước ngoài
Ery Tanan