Đội Ngũ Chúng Tôi (Our Team Vietnamese)

Đội Ngũ Chúng Tôi

Nguyên tắc
Peter Nevile
Luật sư Cố vấn Pháp luật
David Dudderidge
Tư vấn cấp cao
Jeffrey Stone
Luật sư
Meng Cheong
Katie Hinds
Amanda Chen
Sarah Slattery
Trợ lý pháp lý Tài sản
Dominic Mak
Qing Liu
Laura Millar
Thực tập
Jack Nevile
Gaia Piesse
Dự án đặc biệt
Ken Matheson
Tư vấn
Michelle Matthews
Quản lý & quản trị viên văn phòng
Stephanie Rossato
Nhân viên hỗ trợ nước ngoài
Renee (Dan) Zhu
Ery Tanan