Amanda Chen

Amanda Chen Lawyer
Amanda Chen
LL.B., B.A. GDLP (Leo Cussen)

Luật Sư Bất Động Sản
Ngôn Ngữ: Tiếng Trung, tiếng Anh
Điện Thoại: +61 3 9664 4700
E-mail: amanda.chen@nevile.com.au


Amanda có bằng Cử nhân Luật và Cử nhân Nghệ thuật của Đại học Latrobe, Victoria và bằng Chứng chỉ Cao học về Thực hành Pháp lý. Cô được nhận vào thực hành pháp lý vào cuối năm 2014.

Trước khi gia nhập Nevile & Co., Amanda đã làm việc với vai trò như một nhà tổng quát, tư vấn về các lĩnh vực của luật gia đình, mua bán doanh nghiệp và di chúc và tài sản.

Tại Nevile & Co., Amanda chủ yếu tập trung vào lĩnh vực chuyển giao thương mại và dân cư, tư vấn và hỗ trợ khách hàng và phát triển bất động sản.