Andrea Lucas

Andrea Lucas
Andrea Lucas
MBA, LL.B, Grad Dip Legal Practice, GAICD

Luật Sư
Ngôn Ngữ: Tiếng Thụy Điển và tiếng Pháp
Điện Thoại: +61 3 9664 4700
E-mail: andrea.lucas@nevile.com.au


Andrea có bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Luật của Đại học Công nghệ Queensland và bằng Cao học về Thực hành Pháp lý của Viện Leo Cussen, Victoria. Bà đã hoàn thành việc học tại Học viện Giám đốc Công ty Úc, Chứng chỉ Khoá học Giám đốc Công ty và Chứng chỉ Quản trị của Úc về Quản trị Thực hành và Quản trị Phi lợi nhuận.

Andrea bắt đầu làm việc vào năm 2012 sau một sự nghiệp rộng lớn có trụ sở tại Châu Á trong ngành công nghiệp hàng không và du lịch quốc tế. Andrea đã thực hành luật thương mại, doanh nghiệp và tài sản và hiện đang thực hành tại Nevile & Co.

Ngoài kinh nghiệm làm luật sư, Andrea có kinh nghiệm quản lý thương mại cấp cao và quản trị doanh nghiệp, đã từng giữ cả chức giám đốc điều hành và phi điều hành.

Andrea hiện đang là Phó Chủ tịch và Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán & Rủi ro của Chính phủ Tiểu bang Victoria đã thành lập Ban Du lịch Khu vực. Trước đây bà từng là Thư ký Công ty, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán & Rủi ro và Ủy ban Tiền công, và tập trung vào quản trị thực hành và tuân thủ tốt nhất của công ty.

Andrea cũng hiện đang ngồi trong Hội đồng Victoria của một tổ chức phi lợi nhuận quốc gia trong lĩnh vực dịch vụ cho người khuyết tật.

Cơ sở kinh nghiệm và kiến ​​thức rộng lớn này cho phép Andrea có cách tiếp cận toàn diện để cung cấp lời khuyên cho khách hàng trong các lĩnh vực pháp luật khác nhau.