Traci Chen

Yan Yan Traci Chen
Traci Chen
LL.B. Đại diện Nhập cư
Reg. No. 1793395

Luật sư | Nhà tư vấn
Ngôn Ngữ: tiếng Quảng Đông & tiếng Quan Thoại
Điện Thoại: +61 3 9664 4700
E-mail: traci.chen@nevile.com.au 

 

Chuyên Môn

Nhập cư

Thương mại & Dân cư

Luật Tài sản

 


Yan Yan Chen sở hữu bằng Cử nhân Luật và Thực hành Pháp lý từ Đại học Flinders, và cô được nhận vào thực tập pháp lý vào tháng 2 năm 2017. Yan Yan cũng là một Đại diện Di trú đã được đăng ký và đã trở thành đại ldiện di trú đã đăng ký vào tháng 5 năm 2017.

Với kinh nghiệm sâu rộng trong luật nhập cư, Yan Yan đã gia nhập Nevile & Co. với vai trò là luật sư di trú và đã làm việc trong các lĩnh vực luật nhập cư và luật thương mại. Cô nói trôi chảy cả tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại, và thường xuyên đến Trung Quốc.

Cô có thể tư vấn cho khách hàng của mình nhiều loại đơn xin visa chủ yếu và nộp đơn lên Sở, và đặc biệt, visa do người sử dụng lao động tài trợ và visa đầu tư kinh doanh.

Cô có kinh nghiệm sâu sắc trong lĩnh vực visa do người sử dụng lao động tài trợ, tư vấn về tiêu chí vị trí xác thực cho người sử dụng lao động. Cô cũng quan tâm đặc biệt trong việc nộp đơn xem xét sự xứng đáng ở Tòa án Phúc thẩm Hành chính dành cho việc Từ chối visa.

Yan Yan thường xuyên tư vấn cho khách hàng của mình về một loạt các vấn đề phát sinh từ việc di cư kinh doanh, đặc biệt là các ứng viên nước ngoài đến từ Trung Quốc về các vấn đề phức tạp như Nguồn Vốn và các vấn đề về thông tin bất lợi.