Luật Thương Mại & Doanh Nghiệp


Thương Mại & Doanh Nghiệp

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong luật thương mại và doanh nghiệp, và cung cấp các dịch vụ pháp lý thiết thực và hiệu quả cho các khách hàng từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các công ty đã niêm yết.

Các luật sư thương mại cao cấp của chúng tôi cũng điều hành các doanh nghiệp thành công và có hiểu biết thực tế về thế giới kinh doanh, đảm bảo họ có thể cung cấp các dịch vụ và tư vấn pháp lý hiệu quả về chi phí, ngôn ngữ dễ hiểu và lời tư vấn và dịch vụ pháp luật thiết thực và tập trung.

Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ bạn trong việc mua bán và thanh toán hợp đồng kinh doanh.

 

Pro Bono, Từ Thiện, Phi Lợi Nhuận Và Khởi Nghiệp

Chúng tôi thực hiện các yêu cầu công việc cho các tổ chức khách hàng trong lĩnh vực phi lợi nhuận.

Kinh nghiệm của chúng tôi bao gồm các hoạt động cho các hiệp hội không hợp nhất và hợp nhất, tổ chức từ thiện, tổ chức cộng đồng, tổ chức phi lợi nhuận và công ty khởi nghiệp.

The Mission to SeafarersSocial TradersRoad to Refuge

 

 

 

 

Khởi nghiệp -
Chúng tôi cung cấp lời khuyên với mức giảm giá cho các doanh nghiệp mới và các công ty khởi nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực giải trí và công nghệ cao.

 

Sở Hữu Trí Tuệ

Nevile & Co. cung cấp lời khuyên cho khách hàng về việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, bản quyền hoặc các thiết kế đã đăng ký của họ.

Chúng tôi thường khuyên bạn nên đăng ký tên miền ngay lập tức và cung cấp các tư vấn thương mại và kinh doanh liên quan đến nhu cầu tạo dựng thương hiệu.
Chúng tôi có thể cung cấp các bản thỏa thuận không tiết lộ, không gian lận và bảo mật và tư vấn trong nhiều vấn đề về sở hữu trí tuệ.

Bản quyền không bao gồm tài sản trí tuệ như tiêu đề, tên, cụm từ ngắn và khẩu hiệu, biểu tượng hoặc thiết kế quen thuộc hoặc các biến thể các kiểu trang trí bằng chữ, chữ cái hoặc màu sắc. Loại tài sản vô hình này thường được bảo vệ một cách thích hợp hơn bởi nhãn hiệu.

Nhãn hiệu bảo vệ một từ ngữ, cụm từ, biểu tượng hoặc thiết kế (hoặc kết hợp các loại này), xác định và phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một người hoặc công ty với người khác hoặc công ty khác. Một số trong những điều này, chẳng hạn như các biểu tượng phức tạp hơn, có thể đủ điều kiện cho cả bảo hộ nhãn hiệu và bản quyền.

Nevile & Co. tư vấn xem liệu bạn có cần bảo hộ nhãn hiệu hoặc bản quyền hay không, và đảm bảo quá trình này đơn giản và được hoàn thành nhanh chóng.

 


Chúng tôi cung cấp chuyên môn, tư vấn và dịch vụ trong lĩnh vực:

 • Bảo vệ tài sản
 • Trọng tài thương mại
 • Thỏa thuận bảo mật
 • Quản trị và Quy định Doanh nghiệp
 • Cơ cấu doanh nghiệp
 • Tuân thủ / luật Doanh nghiệp / Nhiệm vụ Giám đốc
 • Thu hồi nợ / PPSA
 • Các Vấn đề bảo hiểm
 • Cơ cấu pháp lý - Các công ty, Quỹ tín thác, Liên doanh, Đối tác
 • Quản lý rủi ro
 • Thỏa thuận cổ đông
 • Lập Kế hoạch / Đánh giá Kế nhiệm
 • Tư vấn kinh doanh
 • Quản trị doanh nghiệp
 • DGR và Trạng thái từ thiện
 • Các cấu trúc pháp lý bao gồm thiết lập quỹ từ thiện và các quỹ tín thác khác
 • Tuân thủ Quy định
 • Bản quyền và Thiết kế đã đăng ký
 • Sở hữu trí tuệ
 • Thỏa thuận Đã biết rõ
 • Thỏa thuận Không tiết lộ - Không vi phạm
 • Nhãn hiệu
Xem tất cả dịch vụ