Luật Gia Đình


Luật Gia Đình

Luật gia đình là một lĩnh vực đa dạng và chuyên ngành của luật pháp, phức tạp cả bởi các vấn đề pháp lý phức tạp và môi trường thường bị chịu ảnh hưởng của môi trường mang tính cảm tính trong việc thi hành. Một mức độ chuyên môn pháp lý cao và một sự hiểu biết và tiếp cận một cách đồng cảm với nhu cầu của khách hàng, cho dù là mối quan hệ kết hôn hoặc quan hệ sống chung như vợ chồng, là điều cần thiết.

 
Các luật sư gia đình hiểu các khía cạnh khó khăn của cuộc hôn nhân và mối quan hệ có thể liên quan đến các vấn đề về trẻ em và nuôi dạy con cái, cũng như các khía cạnh tài chính của những sự cố như thế. Họ có kinh nghiệm trong tất cả các khía cạnh của luật gia đình bao gồm đàm phán, giải quyết tranh chấp thay thế, hòa giải, và nếu tất cả đều thất bại, sẽ dẫn đến kiện tụng. Họ sẽ hướng dẫn bạn vượt qua một trong những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống, luôn hướng đến việc đạt được kết quả tốt nhất có thể theo cách hiệu quả và kịp thời nhất.

 
Luật gia đình và luật mối quan hệ soongschung như vợ chồng tế bao gồm nhiều hơn là phân tích các cuộc hôn nhân và các mối quan hệ. Điều quan trọng là xem xét các lựa chọn của bạn khi tham gia vào một mối quan hệ hoặc hôn nhân, và/hoặc trong một mối quan hệ hoặc hôn nhân. Chúng tôi có kỹ năng trong việc hỗ trợ khách hàng của chúng tôi bảo vệ tài sản của họ trong những trường hợp này - ví dụ, bảo vệ của cải và tài sản của gia đình từ một yêu cầu của một đối tượng sống chung như vợ chồng hoặc vợ/chồng, và bảo vệ tài sản và tài chính nếu bạn đã từng ly thân hoặc ly hôn trước đây.

 
Tùy thuộc vào nhu cầu của bạn, chúng tôi có thể cung cấp một dịch vụ tích hợp với sự hỗ trợ của các đội ngũ khác tại công ty, bao gồm cả tài sản, doanh nghiệp và thương mại, nhập cư và việc làm.

 


Chúng tôi cung cấp chuyên môn, tư vấn và dịch vụ về:

 • Bảo vệ tài sản
 • Các thỏa thuận tài chính ràng buộc
 • Hỗ trợ trẻ em
 • Các công ty và quỹ tín thác
 • Các quan hệ sống chung như vợ chồng & đồng giới
 • Ly thân và ly hôn
 • Giải quyết / Dàn xếp tranh chấp gia đình
 • Bạo hành gia đình và trật tự can thiệp
 • Sắp xếp nuôi dạy con cái & các sắp xếp cho trẻ em
 • Tài sản Định cư
 • Các vấn đề di cư
 • Duy trì vợ chồng