Giải Quyết Tranh Chấp & Tố Tụng


Tranh Chấp Và Tố Tụng Thương Mại

Nevile & Co. hiểu rằng số lượng và phạm vi giao dịch thương mại của các doanh nghiệp hàng ngày không tránh khỏi các tranh chấp sẽ phát sinh.

Kinh nghiệm của chúng tôi cho thấy hơn 95% tranh chấp thương mại sẽ được giải quyết trước khi đến Tòa án, và việc tìm ra kết quả đúng là quyết định thương mại cho doanh nghiệp của bạn. Vai trò của chúng tôi là tư vấn cho bạn về vị trí pháp lý, các lựa chọn giảm thiểu rủi ro và giải quyết rủi ro của bạn và để hỗ trợ bạn chọn chiến lược đúng để đạt được kết quả đúng đắn đó.

Hơn nữa, chúng tôi có thể hỗ trợ tất cả các quy trình giải quyết tranh chấp thay thế và thực hiện hòa giải hoặc đàm phán thay bạn. Nếu những điều này không đạt được kết quả mong muốn, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý tranh chấp thương mại thông qua VCAT và Tòa Sơ thẩm, Tòa án Quận, Tòa án Tối cao và Liên bang, cũng như Tòa án, Trọng tài và Hòa giải.

 

Luật Lao Động

Chúng tôi có khả năng cung cấp cho khách hàng một cách tiếp cận chủ động cho các vấn đề luật về việc làm. Chúng tôi tư vấn về tất cả các khía cạnh của luật lao động cung cấp các giải pháp lao động thực tế và hiệu quả tập trung vào nhu cầu của doanh nghiệp và cá nhân.

 


Chúng tôi cung cấp chuyên môn, tư vấn và dịch vụ về:

 • Tòa Sơ thẩm
 • Tòa án Quận
 • Tòa án Tối cao
 • Tòa Sơ thẩm Liên bang
 • VCAT
 • Tòa án
 • Giải quyết tranh chấp
 • Trọng tài & Hòa giải
 • Hòa giải
 • Tranh chấp thương mại
 • Tranh chấp hợp đồng máy tính
 • Hợp tác
 • Thu hồi nợ
 • Thiệt hại danh dự
 • Vốn chủ sở hữu – Người thi hành và Người uỷ thác
 • Kiểm tra
 • Các giao dịch, bao gồm lệnh cấm Mareva
 • Sơ suất chuyên nghiệp
 • Tranh chấp tài sản
 • Tranh chấp thực hiện thương mại
 • Quy trình kết thúc
Xem tất cả dịch vụ