Luật Tài Sản


Luật Tài Sản Và Phát Triển Bất Động Sản

Với hơn 40 năm kinh nghiệmhữu trong lĩnh vực bất động sản, Nevile & Co. có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong nước và quốc tế về các giao dịch tài sản đa dạng, bao gồm phát triển khu dân cư và thương mại, công ty con, quyền sở hữu địa tầng, bất động sản công nghiệp, khách sạn, trang trại và nhà máy rượu vang.

Đội ngũ bất động sản của chúng tôi có thể cung cấp lời khuyên sâu rộng cho người mua, nhà cung cấp và nhà phát triển, đặc biệt chú trọng đến các quy định của Ban Đầu tư nước ngoài.

Nếu được yêu cầu, chúng tôi có thể giới thiệu người mua tiềm năng đến một loạt các công ty cho vay tiềm năng để cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp.

Cho thuê Đội ngũ tài sản của chúng tôi cung cấp lời khuyên cho cả Người cho thuê và Người thuê về cho thuê thương mại.
Tranh chấp luật tài sản Chúng tôi cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp thương mại hoặc tài sản, luôn tìm kiếm giải pháp thương mại hợp lý.
Kinh doanh nông nghiệp Chúng tôi hỗ trợ nhiều khách hàng trong việc mua các trang trại, nhà máy rượu và cơ sở nuôi trồng thủy sản.

 


Chúng tôi cung cấp chuyên môn, tư vấn và dịch vụ về:

  • Chuyển nhượng
  • Cho thuê thương mại
  • Ban đánh giá đầu tư nước ngoài (FIRB)
  • Phát triển tài sản
  • Tài sản dân cư / Dự án hưu trí
  • Phân khu
  • Quyền sở hữu địa tầng