Katie Hinds

Katie Hinds
Katie Hinds
LL.B. với Bằng Danh dự (Scot), DPLP, GDLP

Luật Sư
Điện Thoại: +61 3 9664 4700
E-mail: katie.hinds@nevile.com.au


Katie có bằng Cử nhân Luật Danh dự và Bằng Thực hành Pháp lý Chuyên nghiệp tại Scotland.
Từ đó, cô đã hoàn thành việc chuyển đổi sang luật pháp nước Úc và có Chứng chỉ Thực hành Pháp lý của trường Cao đẳng Luật. Katie được thừa nhận là một người Hành nghề Pháp lý tại Úc ở bang Victoria vào tháng 3 năm 2018.

Katie có chuyên môn ở tất cả các lĩnh vực tài sản tại Nevile & Co., bao gồm chuyển nhượng thương mại và dân cư, phát triển tài sản, thuế GST, thuế tem công chứng và các vấn đề về thuế đất.