Meng Cheong

Meng Cheong Lawyer
Meng Cheong
LL.B, B.CompSc, GDLP

Luật Sư
Ngôn Ngữ: Tiếng Malay và tiếng Quảng Đông (đàm thoại)
Điện Thoại: +61 3 9664 4700
E-mail: meng.cheong@nevile.com.au


Meng có bằng Cử nhân Luật và Cử nhân Khoa học Máy tính của Đại học Monash, Victoria và bằng Chứng nhận Cao học về Thực hành Pháp lý.

Trước khi gia nhập Nevile & Co., Meng làm việc tại các công ty luật nơi ông đã có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm luật thương mại và công ty, kiện tụng, phá sản, mất khả năng thanh toán và luật hình sự. Ông đã phát triển như một luật sư đa năng có khả năng tham gia gần như tốt như nhau trong vô số các lĩnh vực pháp lý.

Trong nhiều năm hành nghề, ông thường xuất hiện ở tất cả các Tòa án trên khắp bang Victoria với tư cách là người biện hộ và người hướng dẫn để tư vấn giải quyết các vấn đề khác nhau, từ hoạt động thu hồi nợ đến vụ kiện lớn phức tạp.

Thường xuyên được nhận lời khen nhờ sự sáng tạo pháp lý của mình và khả năng cung cấp các giải pháp thiết thực theo cách hiệu quả nhất, Meng đã đại diện cho vô số các công ty và cá nhân từ mọi tầng lớp xã hội, bao gồm các khách hàng nước ngoài, các nhà sản xuất phim và các học viên lực lượng quốc phòng.

Ông có một niềm đam mê mạnh mẽ đối với công việc của tòa án và là một người tin tưởng mạnh mẽ vào việc làm việc chặt chẽ với khách hàng và hướng dẫn họ vượt qua các quá trình kiện tụng của tòa án.

Tại Nevile & Co., Meng thường xuyên tư vấn trong lĩnh vực luật thương mại và công ty, giải quyết tranh chấp, kiện tụng, phá sản và mất khả năng thanh toán cá nhân. Ngoài ra, Meng cũng có thể tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các vấn đề hình sự.

Meng cũng là thành viên của Hiệp hội Máy tính Úc và được công nhận là chuyên gia kỹ thuật được chứng nhận.