Peter Nevile


Peter đã làm việc chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, doanh nghiệp và tài sản trong hơn 45 năm. Ông tiếp tục tư vấn cho một loạt các tổ chức kinh doanh và các cá nhân có giá trị ròng cao trong lĩnh vực quản lý rủi ro.

Ông thường xuyên đến Trung Quốc, Indonesia, ở những nơi khác ở Đông Nam Á và Châu Âu. Ông đã xây dựng được một số lượng khách hàng quốc tế lớn, nhiều người trong số họ đã được ông tư vấn về đầu tư trong nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh doanh, nuôi trồng thuỷ sản và mua lại kinh doanh.

Peter đã có một sự tham gia cá nhân và kinh nghiệm trong ngành công nghiệp phim ảnh và truyền hình.

Ông là cựu chủ tịch quốc gia của Hội đồng kinh doanh Úc và Indonesia. Ông là thành viên của Ban cố vấn giáo dục tại Đại học Deakin và là thành viên của Ủy ban cố vấn Indonesia cho Bộ Giáo dục Victoria. Ông cũng được Bộ Giáo dục ủy nhiệm để thực hiện một báo cáo rộng rãi liên quan đến du lịch trên nhiều quần đảo của Indonesia.

Peter hiện đang tư vấn cho một số tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận.