Sarah Slattery

Sarah Slattery
Sarah Slattery
J.D., B.A.(PolSc, Crim), GDLP

Luật Sư
Điện Thoại: +61 3 9664 4700
E-mail: sarah.slattery@nevile.com.au


Sarah có bằng Tiến sĩ Luật và Cử nhân Nghệ thuật (Khoa học Chính trị / Tội phạm học) từ Đại học Melbourne và bằng Chứng nhận Cao học về Thực hành Pháp lý. Cô được nhận vào làm thực tiễn vào năm 2014.

Trước khi gia nhập Nevile & Co., Sarah làm việc chủ yếu trong lĩnh vực tranh tụng thương mại, di chúc và bất động sản và luật gia đình, nơi cô có được kinh nghiệm trong một số lĩnh vực thực tiễn khác nhau.