David Dudderidge

David Dudderidge Solicitor Advocate
David Dudderidge
J.D., LL.B

Luật Sư Cố Vấn Pháp Luật
Điện Thoại: +61 3 9664 4700
E-mail: david.dudderidge@nevile.com.au


David có bằng Thạc sĩ và Chứng nhận Cao học về Nghiên cứu Pháp lý của Đại học Canberra và bằng Cao học về Thực hành Pháp lý của Đại học Quốc gia Úc.

Các lĩnh vực của pháp luật David thực hiện bao gồm thương mại, doanh nghiệp, phá sản và mất khả năng thanh toán, gia đình, kiện tụng, bảo vệ tài sản, kế hoạch Bất động sản và kế nhiệm kinh doanh.

David hoạt động ở vai trò như một luật sư cố vấn pháp luật.

Trước khi gia nhập Nevile & Co., David đã làm việc tại Lãnh thổ Thủ đô của Úc và xuất hiện trong Tòa Sơ thẩm A.C.T., Tòa án tối cao A.C.T, Tòa án địa phương N.S.W., Tòa Sơ thẩm Liên bang (như sau đó), Tòa án Liên bang và Tòa án Gia đình.

Từ khi gia nhập Nevile & Co., David đã xuất hiện trong Tòa Sơ Thẩm ở Melbourne, Heidelberg và Dandenong, Tòa án Quận, Tòa án Tối cao Victoria, Tòa án Liên bang và Tòa án Gia đình, và trong nhiều cuộc hòa giải liên quan đến các vụ kiện dân sự và vấn đề luật gia đình.

David có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh, và trước khi được nhận làm luật sư, David sở hữu và điều hành một doanh nghiệp thành công trong 18 năm, với khoảng 35 nhân viên hoạt động tại Canberra, vùng Murrumbidgee của NSW, Đông Bắc Victoria, Melbourne và Geelong. Do đó, David đã trải qua nhiều vấn đề mà khách hàng của ông có thể phải đối mặt. David cung cấp lời tư vấn thực tiễn, ngôn ngữ dễ hiểu, đơn giản, hiệu quả về mặt chi phí.