Đầu Tư

Bạn phải đăng ký làm khách hàng và đăng nhập để truy cập thông tin đầu tư chi tiết hơn. Để đăng ký, chỉ cần nhập thông tin chi tiết của bạn bên dưới.


Đầu Tư Trong Nước

Chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ các giao dịch kinh doanh quốc tế, đặc biệt liên quan đến đầu tư trong nước.

Trong đó bao gồm các thỏa thuận thương mại, mua lại kinh doanh, mua lại tài sản và kinh doanh nông nghiệp bao gồm các trang trại, nhà máy rượu vang và nuôi trồng thủy sản.

Chúng tôi có nhiều tài liệu giải thích bằng cả tiếng Trung và tiếng Indonesia để hỗ trợ khách hàng của mình.

Đội ngũ di cư của chúng tôi hoạt động kết hợp với đầu tư nước ngoài và trong nước. Tương tự, luật sư thương mại và công ty của chúng tôi đảm bảo các cấu trúc pháp lý thích hợp để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng của chúng tôi.

 


Chúng tôi cung cấp chuyên môn, tư vấn và dịch vụ về:

 • Kinh doanh nông nghiệp
 • Nuôi trồng thủy sản
 • Tài sản thương mại
 • Phát triển thương mại & công nghiệp
 • Trang trại
 • Nhà máy rượu vang
Xem tất cả dịch vụ
Để đăng ký, hãy hoàn tất các mục sau ...
 • Tên đăng nhập không thể thay đổi.
 • Cung cấp địa chỉ E-mail hợp lệ có thể được sử dụng để đăng nhập vào trang web này.
 • Nhập mật khẩu cho trang web của bạn. Sử dụng kết hợp chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu, không giống các từ ngữ thông dụng. Độ dài tối thiểu là 6 ký tự.
  Mật khẩu phải có độ mạnh tối thiểu là Yếu.
  Chỉ số độ mạnh
 • Nevile & Co. sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện những điều bạn đã yêu cầu (ví dụ: xử lý đơn đăng ký của bạn hoặc tư vấn pháp lý). Nevile & Co. sẽ không tiết lộ thông tin của bạn nếu không có sự cho phép.